Börja pensionsspara

Kom igång med att pensionsspara! Pensionen består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Här går vi igenom hur du kommer igång med att spara och vad som är bra att tänka på.

Pensionsspara som egenföretagare

Du som startat företag måste själv ansvara för att du tjänar in till din pension genom att ta ut lön eller överskott och betala in avgifter och skatter så att du kan få ta del av den allmänna pensionen. Du behöver också spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får. Har du i perioder inte tagit ut någon lön alls är det extra viktigt att du betalar in extra till ditt pensionssparande och kommer igång med ett privat pensionsspar.

Allmän pension

Som företagare betalar du två olika pensionsavgifter:

  • Egenavgift eller ålderspensionsavgift (10,21% av lönen). Dessa är likvärdiga den avgift arbetsgivare betalar för sina anställda.
  • Allmän pensionsavgift (7% av lönen) som du får tillgodoräkna dig om du betalar skatt på din lön eller ditt överskott.

För att få allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 135 kronor (2021). För att maximera den allmänna pensionen bör du betala ut en lön på 45 833 kronor (2021) per månad.

Tjänstepension

9 av 10 anställda får tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal. För att täcka upp det du förlorar på att inte ha kollektivavtal rekommenderas att 4,5-6% av din lön avsätts till privat pensionsspar. Tar du ut en lön över 42 625 kronor per månad (2021) bör du spara 30% av det som överstiger för att matcha pensionen med anställda som har kollektivavtal.

Pensionsspara privat

Om du har ett aktiebolag har du rätt att göra avdrag för privat pensionssparande i din inkomstdeklaration upp till 35 procent av lönen. Detta gäller endast om du betalar in till allmän pension och inte har någon tjänstepension. Du betalar arbetsgivaravgifter på lönen, men behöver inte betala inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget. Du kan högst göra avdrag för 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 476 000 kronor (2021). För att du ska kunna göra avdrag för pensionssparandet måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande (IPS).

Värt att känna till är att avdraget sänker ditt överskott som är grunden för din allmänna pension och andra socialförsäkringsförmåner exempelvis föräldrapenning och sjukpenning. Är ditt överskott lägre än 537 100 kronor före skatt (2021) rekommenderas att man inte gör avdraget.

Sänkt arbetsgivaravgift efter 65 års ålder

Från januari det år du fyller 66 minskas arbetsgivaravgiften från 31,42% till 10,21% eftersom du då endast betalar ålderspensionsavgift. Jobbskatteavdraget blir också större vid 66 år.

Hur mycket ska man pensionsspara?

5-10% av lönen före skatt varje månad är en bra riktlinje men det ser olika ut för alla. En del kan spara mindre och en del mer. Ju tidigare du kommer igång, desto mer tid har kapitalet på sig att växa med hjälp av ränta-på-ränta-effekten.

När ska man börja pensionsspara?

Det finns inget rätt eller fel men ju tidigare du kommer igång med ditt pensionsspar, desto bättre förutsättningar har du. Här kommer tre exempel på hur ett sparande på 1000 kronor per månad fram till 65 års ålder med en snittavkastning på 5% växer med tiden:

  • 20-åringen får 1 959 933 kronor extra.
  • 30-åringen får 1 108 463 kronor extra.
  • 40-åringen får 585 735 kronor extra.

Så här kommer du igång med att pensionsspara

1. Bestäm hur mycket du kan spara

Välj det sparbelopp som du kan avsätta varje månad. Alla har olika förutsättningar och det viktigaste är att det blir av, snarare än beloppet. Sätt upp en automatisk överföring varje månad så att du inte behöver lägga onödig tid på det och så att sparandet sätts i rullning. Genom att sprida ut investeringarna över året sprider du riskerna och behöver inte oroa dig över hur börsen svänger.

2. Välj sparform

Det finns olika sätt att spara till pensionen.

  • Öppna ett investerinssparkonto (ISK) för att spara i fonder eller aktier hos din bank. Placerar du pengar i företaget kan du spara i en kapitalförsäkring (KF). Fördelen med ISK och KF är att du kan köpa, sälja och byta dina innehav hur du vill. Kontot schablonbeskattas en gång per år, vilket gör att du slipper ta upp alla köp och sälj i deklarationen.
  • Ska du investera i utländska aktier med utdelning kan kapitalförsäkring (KF) vara mer fördelaktigt. Vill du spara i någon annans namn är det KF som gäller.
  • Att amortera på bolånen kan också räknas in som pensionsspar men kombinera gärna med privat pensionsspar också så att pengarna kan växa.

3. Pensionsspara i fonder eller aktier

Tycker du att det känns krångligt med aktier rekommenderar vi att du sparar i fonder. För långsiktigt sparande rekommenderas globala aktiefonder med låga avgifter, gärna inte mer än 0,2% i avgift. Se också över risken. Har du många år kvar till din pension kan du ha en högre risk än om det börjar närma sig till pensionen.

Leave a Comment

Startaforetag.nu

Vi är en portal för företagare. Genom att erbjuda guider och relevant information vill vi inspirera och lotsa dig rätt i din resa som entreprenör.

Populära sidor

Om oss

Drivs av Lilyhawk.se

Org. nr: 559182-3835